به گزارش افکارنیوز، قاسم جعفری افزود: از نتایج مهم جلسه اخیر وزیر آموزش و پرورش با اعضای کمیسیون آموزش این بود که قرار شد جلسات بر اساس مشکلات این وزارتخانه موضوع‌شناسی شده و بررسی شود.

وی در خصوص مطرح شدن بحثسیستم گرمایشی و سرمایشی و مقاوم‌سازی مدارس با حضور وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش مجلس اظهار داشت: دغدغه‌های مختلفی در این جلسه مطرح شد که یکی از آنها بحثسیستم گرمایشی و سرمایشی بود و وزیر آموزش و پرورش قول داد تمام تلاشش را انجام دهد.

وی ادامه داد: بخشی از این موضوع به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری مربوط می‌شود که باید اعتبارات لازم را تخصیص دهد و در این جلسه بحثنوسازی و مقاوم‌سازی و سرانه مدارس به ویژه مدارس شبانه‌روزی با توجه به شرایط خاصی که دارند و نیز برنامه‌های آموزش و پرورش در بحثاقتصاد مقاومتی مطرح شد و وزیر برنامه‌های خود را در این خصوص توضیح داد.

جعفری افزود: یکی از نتایج مهم این جلسه این بود که با توجه به اینکه آموزش و پرورش مسائل و مشکلات فراوانی دارد و هر بار که وزیر آموزش و پرورش به کمیسیون میآید این دغدغهها نیز مطرح میشود و به نتیجه درستی نمیرسیم؛ در نتیجه قرار شد مشکلات موضوعشناسی شده و جلسات بر اساس موضوعات چه در کمیسیون آموزش و چه در جلسات خارج از آن به ویژه در کمیته مربوط به آموزش و پرورش با وزیر و همکارانش مطرح شده و نتیجهگیری شود.