به گزارش افکارنیوز، شی پنگ مرد ۳۴ ساله چینی ۴۶۸ هزار زنبور را به خود جلب کرد و آنها روی بدن او را پوشاندند.

شی پنگ با اینکه صدها هزار حشره گزنده مانند کیسه بدنش را پوشاندند، حتی پلک هم نزد.

این کندودار اهل چونگکینگ نخستین بار نیست که چنین کاری را تجربه می کند. در آوریل سال ۲۰۱۲ او سنگین ترین مانتو از جنس زنبور زنده را به وزن ۳۳ کیلوگرم به تن کرده و نامش را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرده بود.

این بار شی پنگ برای شکستن رکورد متعلق به خودش، بدنش را با فرومون های زنبورهای ملکه آغشته کرد و مانند یک مجسمه بی حرکت ایستاد.

اندکی بعد، اهالی ۲۸ کندو به سوی او آمدند. در زمانی حدود ۴۰ دقیقه ۴۶۸ هزار زنبور به وزن کلی ۴۵ کیلو از سرتا پای شی پنگ را پوشاندند.

او پس از این موفقیت گفت: خیلی گرمم شده بود و احساس خفگی می کردم.

به رغم حدود ۲۰ نیش زنبوری که شی پنگ نوش جان کرد، بدون تردید به زودی برای برپا کردن یک رکورد جدید او بار دیگر این کار را تکرار خواهد کرد.