روز گذشته بقایای یک هواپیمای " یونکرس۵۲ " متعلق به ارتش نازی ها که در سال ۱۹۴۲ در دریای سیاه سقوط کرده بود، در آبهای شهر اودسای اکراین پیدا شد.

کد خبر: 327895