به گزارشافکارنیوز،ابوالفضل قناعتی با اشاره به اینکه افزایش قیمت کرایه‌ها پیش از آغاز سال مشخص و زمان اجرای این افزایش نیز تعیین شده بود، گفت: ‌براساس مصوبه شورای شهر ابتدای اردیبهشت زمان تعیین شده برای اعمال افزایش ۲۵ درصدی قیمت تاکسی‌ها بود اما به دلیل درخواست دولت از شورای شهر به منظور دست نگه داشتن تا اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها منتظر ماندیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پایان هفته جاری به عنوان زمان اعلام شده برای تعیین قیمت سایر حامل‌های انرژی از جمله بنزین، مشخص شده است، از ابتدای هفته آینده افزایشقیمت کرایه‌هابراساس قیمت‌های مشخص شده انجام می‌شود.

عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه دولت قصد ندارد نرخ بنزین را زیاد بالا ببرد عنوان کرد: علاوه بر این با توجه به اینکه ۷۰ درصد تاکسی‌ها دوگانه‌سوز هستند اجرای افزایش ۲۵ درصدی قیمت کرایه تاکسی‌ها چندان با مشکلی مواجه نخواهد بود، اما در خصوص اتوبوس و مترو باید مسائل مختلف مدنظر قرار گیرد.

قناعتی افزود: مترو برق زیادی مصرف می‌کند و دولت باید با توجه به قیمت مشخص شده در خصوص برق کمک‌های لازم را انجام دهد. این در حالی است که باید برای گازوئیل اتوبوس‌ها نیز کمک‌های لازم انجام شود تا در این زمینه به مشکل نخوریم هرچند دولت قول مساعد داده تا کمک‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.

به گفته وی، این در حالی است که بنزین ماشین‌های شخصی در ماه اخیر شارژ نشده اما بنزین تاکسی‌ها شارژ شده و این نشان‌دهنده توجه دولت به این موضوع است.

عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌کنیم در کنار افزایش قیمت کرایه‌ها و اجرایهدفمندکردن یارانه‌هادولت کمک‌های لازم را در این زمینه انجام دهد، گفت: ‌ در صورتی که در این زمینه کمک‌های مساعد از طرف دولت انجام شود افزایش قیمت کرایه‌ها با عدد مصوب مدیریت شده و از ابتدای هفته آینده قابلیت اجرا دارد.

محسن پیرهادی - عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران نیز در مورد برخورد با افزایش قیمت کرایه تاکسی‌ها تا پیش از زمان اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: ‌تاکنون گزارشی از افزایش غیرمجاز قیمت کرایه‌ها در سطح شهر نداشته‌ایم.

وی افزود: آنچه مشخص است افزایش یافتن قیمتها در تمام زمینهها و حتی حقوق کارمندان دولت است، اما این افزایش قیمتها در مورد تاکسیها و حملونقل عمومی انجام نشده و به این علت که نمیتوانیم دو بار افزایش قیمتها را اعمال کنیم باید منتظر اجرای هدفمندی یارانهها بمانیم.