به گزارشافکارنیوز،پیکر شهید بسیجی «سیدمصطفی میرنعمتی» که طی مأموریت مبارزه با توزیع‌کنندگان مواد مخدر در ۳۱ فروردین ۹۳ به شهادت رسیده است، امروز از مقابل ناحیه مقاومت بسیج ابوذر به سمت بهشت زهرا(س) در حال تشییع است.

بنابراین گزارش، شهید سیدمصطفی میرنعمتی در شب ۳۱ فروردین ۹۳ از گردان امام علی(ع) ناحیه مقاومت بسیج ابوذر برای انجام مأموریت مبارزه با توزیعکنندگان مواد مخدر به محله دولتخواه (منطقه ۱۹ تهران) اعزام شد و بعد از ساعتی پیکر وی در حالی که از ناحیه سر به شدت آسیب دیده بود، در محله دولتخواه یافت میشود.