رییس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت از توافقات انجام شده با دانشگاه طب سنتی چین برای گسترش طب سنتی در ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدباقر لاریجانی در حاشیه دیدار وزیر بهداشت با سفیر ایران در چین با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه طب سنتی در ایران گفت: بحثطب سنتی و توسعه آن در کشور چندین سال است که دنبال می‌شود. به این ترتیب دانشجویان پزشکی پس از گذراندن طب مدرن می‌توانند در معرض بحث‌های طب سنتی قرار گرفته و دوره‌های مربوط به طب سنتی را می‌گذرانند.

وی افزود: متدهای طب سنتی در ایران از جمله متدهای ابتدایی است، بر این اساس از مدتی پیش با کمک دفتر فناوری‌های ریاست‌جمهوری زمینه‌ای فراهم شد که همکار‌ی‌هایی در زمینه طب سنتی با کشور چین داشته باشیم.

لاریجانی افزود: به منظور استفاده از تجربیات چین در زمینه طب‌سنتی تفاهم‌نامه‌هایی به منظور همکار‌ی‌های مشترک امضاء شد، به این ترتیب مقرر شد دوره کارشناسی ارشد طب سنتی مشترکا با همکاری دانشگاه علوم‌پزشکی تهران و دانشگاه طب سنتی چین گسترش یابد. به این ترتیب دانشجوی مربوطه یک سال را در دانشگاه علوم پزشکی تهران و یک سال را در دانشگاه طب سنتی چین تحصیل کرده و مدرک مشترک دریافت می‌کند.

وی افزود: همچنین برای دوره PHD قرار شد با ضوابط ایران که دوره مشترک طب سنتی در دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و طب سنتی چین آغاز شود. همچنین به منظور ایجاد مرکزی مجازی میان مرکز غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران و چین تفاهم‌نامه‌ای امضاء شد.

رییس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت گفت: به زودی در ایران تعدادی فارغالتحصیل رشته طب سنتی خواهیم داشت.