سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیهای کلیه مشمولان فارغالتحصیل دانشگاهها که دارای برگه اعزام به خدمت هستند را اول تیر ماه سال جاری فراخواند.

به گزارش خبرآنلاین، سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، کلیه مشمولان فارغ التحصیل دانشگاهی که برگه آماده به خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا به تاریخ اول تیرماه سال ۱۳۹۰دریافت کردند و نحوه و چگونگی اعزام به خدمت دوره ضرورت آنان در قالب برگ اعلام محل مراجعه به اطلاعشان رسیده است، ‌باید براساس اطلاعات مندرج در آن برگه اقدام کنند.

براساس این اطلاعیه آن دسته از مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق نشده‌اند برگه اعلام محل مراجعه را دریافت کنند می‌توانند به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس + ۱۰) مراجعه و نسبت به دریافت این برگ اقدام و بر اساس اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

سازمان وظیفه عمومی از مشمولان خواست در تاریخ تعیین شده اوراق مربوط به اعزام خود مانند برگ اعزام به خدمت، برگه واکسیناسیون، برگ اعلام محل مراجعه و سایر مدارک مورد نیاز از جمله شناسنامه، کارت ملی را در هنگام مراجعه به سازمان وظیفه عمومی به همراه داشته باشند.