مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: میزان آلایندگی هوای امروز بوشهر ۲۰ برابر بیشتر از میزان استاندارد و حد مجاز است.
دکتر بهروز اتابک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در حالی که میزان استاندارد آلودگی هوا ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است اکنون این میزان ۳ هزار و ۶۰۰ میکرگوم بر متر مکعب است.

وی اظهار داشت: میزان آلودگی آب و هوای استان بوشهر به دلیل این پدیده در استان بوشهر بسیار نگران کننده است که درخواست ما از مردم این است که کمتر در محلهای روباز تردد کنند.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان بوشهر با بیان که وضعیت موجود بهبود پیدا خواهد کرد، گفت: با توجه به مسیر باد که از شمال به شرق است پیش بینی می کنیم وضعیت موجود تا ۲۴ ساعات آینده تداوم داشته باشد.