دو شب پیش در یکی از محلات جنوب تهران مغازه ای در نمیه های شب آتش گرفت و تمامی وسال داخل آن بطور کامل طعمه حریق شد.
در این مغازه که صاحب آن به شغل تعویض روغن و باطریسازی اشتغال داشت به دلیل وجود مواد آتش زا آتش به شدت شعله ور شده و تقریبا تمام وسایل داخل آن را سوزاند.
ماموران آتش نشانی به محض اطلاع از این حادثه که در نیمه های شب نیز رخ داد خود را به محل رساندند اما علی رغم تلاش آنها به دلیل شرایط حساس مغازه آتش بسیار شعله ور شد.
آتش باعثشد خودروی موجود در مغازه نیز کاملا دچار حریق شود اما در یک اتفاق بسیار تامل برانگیز علی رغم سوختن تمام مغازه و اجناس موجود در آن ولی قرآن وجود در خودروی داخل مغازه کاملا سالم مانده است.
این در حالی است که حتی اطراف محل قرار گرفتن قرآن نیز که جلوی صفحه کیلومتر قرار داشت کاملا سوخته و اب شده است.
عکس های این حادثه توسط یکی از اهالی محل در اختیار سایت افکار قرار گرفته است که به روشنی گویای این حادثه است.