علی مهرامی کارشناس گروه واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در توضیح دفتر هشتم فرهنگ واژههای مصوب فرهنگستان زبان و ادب پارسی به مهر گفت: فرهنگستان زبان هر سال مصادف با نمایشگاه کتاب در اردیبهشتماه یک دفتر از این مجموعه را منتشر میکند که امسال نیز طبق روال هر ساله دفتر هشتم فرهنگ واژههای مصوب فرهنگستان زبان و ادب پارسی منتشر شد.

وی افزود: گروه واژه‌گزینی فرهنگستان در این دفتر برای ۳۹۰۰ واژه بیگانه معادل‌هایی را پیشنهاد کرده است که این واژه‌ها حاصل فعالیت بیش از ۴۰۰ استاد و صاحب‌نظر در حوزه‌های مختلف زبانی، علمی و کارشناسی واحد واژه‌گزینی است.

این کارشناس زبان و ادب پارسی با اشاره به اینکه در سال گذشته چند گروه واژه‌گزینی دیگر فرهنگستان را یاری کرده‌اند، بیان کرد: طی سال ۸۹ گروه واژه‌گزینی فرهنگستان با پیوستن چند انجمن دیگر و با همکاری کمیسیونی از انجمن‌های علمی وزارت علوم توانست ارتباط نزدیکتری با جامعه علمی برقرار کند.

مهرامی افزود: با استقبال انجمن‌ها و مراکز علمی - پژوهشی، فرهنگستان زبان توانست در سال ۸۹ کارگروه‌های برون‌سپاری واژه‌گزینی را به ۱۴ گروه افزایش دهد که این اتفاق از جمله فعالیت‌هایی بود که به غنا و پویایی جریان معادل‌سازی واژاگان بیگانه با واژگان فارسی کمک شایانی کرد.

کارشناس گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان در توضیح بیشتر دفتر هشتم «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب پارسی» بیان کرد: این کتاب در ۳ بخش جداگانه تنظیم شده که بخش نخست به واژه‌های مصوب به ترتیب الفبای فارسی همراه با تعریف واژگان، بخش دوم به فهرست واژه‌ها به ترتیب الفبای لاتین و بخش سوم به فهرست واژه‌ها بر اساس حوزه کاربرد به ترتیب الفبای لاتین اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: ممکن است یک واژه در حوزه‌های مختلف تعریف و کارکردهای متفاوتی داشته باشد که در این دفترها تعریف‌های مختلف از گذشته تا امروز آورده شده است.

مهرامی درباره شیوه تعریفنگاری واژهها توضیح داد: تعریف واژهها در این دفترها، تعریفهای دقیق علمی و مناسب برای فرهنگ تخصصی نیست، بلکه برای روشن شدن مطلب و توضیح و توجیه معادل مصوب آمده است. تعریفها عمومیشده و در حدی است که برای افرادی در مقطع کارشناسی قابل درک باشد.