سعید حاج سعیدی، روانشناس و مدیر مرکز مشاوره ترنم زندگی در برنا نوشت:
پنج نیازی که در همه زن‌ها و مردها وجود دارند، پنج اصل مهمی هستند که در حال حاضر در بحثمشاوره قبل از ازدواج روی آنها کار می‌کنیم.

نیازهای اصلی روحی مرد وزن در زندگی مشترک چیست؟
پنج نیاز اساسی داریم و وجود آنها برای مردها و زنان فرقی نمی‌کند. شاید من به اندازه‌ای زیاد به قدرت نیاز داشته باشم، اما نیاز فرد دیگری به قدرت خیلی کمتر از من باشد؛ همه افراد به هر حال این نیاز را دارند، فقط ممکن است مقدار آن در هر کدام فرق کند.

پیامبر(ص) با آن همه مناجات و جایگاهی که داشت و رحمت‌اللعالمین بود باز هم مناجات می‌کرد و به دعا علاقمند بود، اما کسی مثل بایزد بسطامی با کمترین مناجات به درجه اوج می‌رسید، چون هر کدام از این افراد ظرف وجودی خود را داشتند.

بنابراین همه افراد مثل یکدیگر نیستند. پنج نیاز اساسی داریم که در همه افراد یکسان است.

اول میل به آزادی است. اینکه بتوانی خودت تصمیم‌گیر زندگی‌ات باشی.
دوم میل به قدرت. اینکه به تو امر و نهی نشود و قدرت انتخاب داشته باشی.
سوم بقا، در بحثبقا مادیات مطرح است؛ کار، مسکن، مسایل جنسی و …،
چهارم تفریح است. هر کسی نیازها و علایقی دارد که از کودکی همراه او بوده است.
پنجم میل به عشق و محبت است. این میل در هر کسی متفاوت است. وقتی افراد تست سازگاری بدهند از میزان وجود این نیازها در طرف مقابل‌شان آگاه می‌شوند.

این پنج اصل مهمترین مواردی هستند که در حال حاضر در بحث مشاوره قبل از ازدواج روی آنها کار میکنیم. بررسی میکنیم که افراد دراین زمینهها در چه جایگاهی هستند و آیا در آینده دچار مشکل میشوند یا نه.