گروه اجتماعی

- رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: نیم درصد سهم شهرداری ها برای تامین منابع کتابخانه های عمومی از محل بودجه نقدی شهرداری است که با توجه به بودجه ۷ هزار میلیاردی نقدی شهرداری تهران باید گفت سهم این بودجه برای کتابخانه ها حدود ۳ میلیارد و نیم است.

به گزارشافکارنیوز، حجت الاسلام ناصحی در جلسه هیات امنای کتابخانه های تهران افزود: موضوع کتابخانه ها در ارتباط مستقیم با فرهنگ است و شهرداری ها طبق قانون موظف اند سرمایه ای برای اداره آن اختصاص دهند.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه اختصاص نیم درصد از درآمد و بودجه شهرداری باید به کتابخانه های عمومی اختصاص یابد ادامه داد: در مرحله نخست باید بررسی شود که چه مقدار از درآمد شهرداری نقدی و چه میزان غیر نقدی است این در حالی است که بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی شهرداری به شکل نقدی نیست و بخش زیادی از آن غیر نقدی است.

ناصحی با اشاره به اینکه شهرداری اعلام کرده است که کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان بودجه نقدی دارد گفت: نیم درصد سهم کتابخانه ها باید از محل بودجه نقدی شهرداری دریافت شود نه کل بودجه.

این عضو شورای شهر تهران افزود: به هر شکل پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی از بودجه شهرداری باید در راستای حمایت از کتابخانه ها انجام شود.

وي در ادامه با مهم دانستن موقعيت جغرافيايي كتابخانه ها و كتاب هايي كه عرضه مي شوند افزود: شوراي شهر نيز به وظيفه نظارتي خود در اين زمينه عمل مي كند تا قوانين تنها روي كاغذ نماند.