به گزارشافکارنیوز،مصطفی فروتن، محقق علوم رفتاری گفت: امروزه با فقدان تعریف درستی از زیبایی روبرو هستیم آمارهای موجود در استفاده از لوازم آرایشی نشان می‌دهد ایران رتبه دوم در خاورمیانه و رتبه هفتم در جهان را داراست.

به گفته وی از علل استفاده زیاد از لوازم آرایشی می‌توان به فقدان اعتماد به نفس و خودباوری، فقر فرهنگی و نداشتن الگوی اصولی و رسانه‌های وارداتی اشاره کرد.

وی افزود: گروه‌های اجتماعی و بازیگران و افراد مشهور در جابه‌جایی نظام ارزش‌ها تأثیر فراوانی دارند. گروه هم‌سالان، رسانه و فقدان آموزش خانواده جزء بهترین دلایل مصرف افراطی می‌باشد.

فروتن گفت: درپی این موضوع شاهد افزایش آسیب‌های اجتماعی مربوط، طلاق و افزایش خودمحوری به جای اخلاق محوری هستیم.

وی افزود: مهمترین دلیل امراض پوستی استفاده‌ افراطی از لوازم آرایشی می‌باشد.

این محقق علوم رفتاری گفت: با بیان اینکه مهمترین کانون اجتماعی، کانون خانواده است، عنوان کرد: برای جلوگیری از آسیبهای اشاره شده باید خلاء آموزشی در خانوادهها، پر شود.