به گزارشافکارنیوز،زهرا خرام در این زمینه گفت: ازدواج دختر و پسر در دوران کودکی آسیب‌های اجتماعی زیادی را در آینده به آنها تحمیل خواهد کرد، زیرا آنها هنوز به دلیل بلوغ کامل فکری و آگاهی مناسب از شرایط زندگی نرسیده‌اند و مشکلات زیادی گریبانگیری آنها خواهد شد.

وی ادامه داد: معمولا در اینگونه ازدواج‌ها دختران بیشتر از پسران ضربه و آسیب می‌بینند، ازدواج در سن کم باعثمی‌شود دختران از نظر جسمی و روحی در شرایط بد و ناگوار قرار بگیرند و ممکن است به جدایی، فرار و یا خودکشی بینجامد.

وی همچنین عنوان کرد: ازآنجا که این افراد خود نمی توانند احساس استقلال کنند، در پرورش فرزندان مستقل هم دچار مشکل می‌شوند.

این روانشناس در پایان خاطر نشان کرد: امروزه با گسترش فرهنگ و تدابیر دولتی تعداد بسیار اندکی از خانوادهها دست به چنین اقداماتی میزنند.والدین به عنوان صاحبان سرمایه(فرزندان) موظفند تا باکمک به فرزندان خود راه انتخاب درس را به آنها نشان دهند.