به گزارشافکارنیوز،سردار تقی عصار اظهار داشت: شاخص ویژه ای را برای کاهش وزن و BMI در نیروی انتظامی تعریف کرده ایم و هر فردی که وزنش بالاتر از استانداردهای اعلامی باشد نمی تواند درجه بگیرد. برنامه های فراوانی برای کاهش وزن از جمله ورزش صبحگاهی و ورزش های تخصصی را در دستور کار قرار داده ایم. به ازای هر رسته در نیروی انتظامی ورزش خاصی تعریف شده است به عنوان مثال ورزش یگان ویژه با ورزش پلیس آگاهی متفاوت است.

وی در مورد نحوه سنجش اضافه وزن ماموران پلیس گفت: به ازای سن میزان اضافه وزن مشخص شده است به عنوان مثال برای هر ۱۰ سال خدمت میزان اضافه وزن مجاز اعلام و در صورتی که فردی وزنش بیشتر از مقدار اعلامی باشد باید وزنش را کاهش دهد.

معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی با اشاره به اجرای سیاست های تشویقی برای کاهش وزن در میان نیروهای پلیس گفت: مهمترین سیاست تشویقی گرفتن ترفیع در صورت کاهش وزن است چرا که اگر فردی دارای اضافه وزن باشد ترفیع نمی گیرد البته در این باره دست مدیران باز است. در معاونت نیروی انسانی به ازای هر کیلو کاهش وزن پاداش نقدی به نیروها اختصاص داده می شود. پایه سیاست تشویقی کاهش وزن امکان گرفتن ترفیع است. هر مدیری پس از آن با توجه به نوع ماموریت می تواند سیاست های تشویقی در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه این اقدام ابتدا از فرماندهی مرزبانی انجام شد،تاکید کرد: با توجه به نوع ماموریت های مرزبانی بخش های مهم این فرماندهی از جمله دریابانی برای موضوع کاهش وزن در نظر گرفته شدند چرا که اضافه وزن با توجه به نوع ماموریت های این یگان می تواند باعث ایجاد دیسک کمر شده و فرد را از چرخه خدمت خارج کند.