به گزارشافکارنیوز،چند روز قبل پیرمرد بازنشسته ای برای ترخیص خودرواش از پارکینگ مراحل قانونی را طی کرد و برای پرداخت قبض جریمه کنار دستگاه خودپرداز قرار گرفت. اما به خاطر این که نمی توانست سریع تر کار پرداخت قبض را انجام دهد جوانی که در صف ایستاده بود گفت: پرداخت قبض جریمه مانند قبض برق است در این هنگام او قبض جریمه را از پیرمرد گرفت و شروع به خواندن اعداد و ارقام کرد ولی ناگهان گفت: ببخشید! اشتباه شد. پیرمرد هم کارت عابربانک را از دستگاه بیرون آورد و همراه رمز به او داد تا قبض جریمه را پرداخت کند. لحظاتی بعد آن جوان کارت را بازگرداند و رفت. دقایقی پس از این ماجرا وقتی پیرمرد قصد داشت مقداری پول از حساب خود برداشت کند متوجه شد که کارت عابربانک وی عوض شده است. بنابراین برای پی گیری موضوع به پلیس فتای خراسان رضوی مراجعه کرد. در بررسی های کارشناسی مشخص شد که همه موجودی حساب بانکی پیرمرد به سرقت رفته است.

این گزارش حاکی است: کارآگاهان پلیس فتا پس از ردیابی های اطلاعاتی زنی را که پول های مسروقه به حساب وی واریز شده بود دستگیر کردند

. اين زن در بازجويي ها گفت: با مرد ۳۸ ساله اي همکار هستم و مبلغي از او طلب داشتم. او نيز کارت مذکور را به همراه رمز آن در اختيارم گذاشت. در پي اعترافات وي، کارآگاهان موفق شدند ک.ش را نيز دستگير کنند که وي به جرم خود اقرار کرد و گفت: با سوء استفاده از ضعف پيرمرد در کار با دستگاه خودپرداز قصد داشتم بدهي خود را پرداخت کنم.