به گزارشافکارنیوز،صحن شورای شهر تهران که در طی سه دوره شورای شهر تهران میزبان ۱۵ عضو بود در شورای چهارم باید از ۳۱ عضو میزبانی می کرد. صحن علنی بازسازی شد و شورای شهر سوم نیز جلسات پایانی خود را در سالنی که مخصوص جلسات غیر علنی بود، برگزار کرد.

ازدحام خبرنگاران در جایگاه کوچکی که برای آنها در نظر گرفته شده بود، همهمه همیشگی در حاشیه صحن شورا که با آمدن هر میهمانی به همراه همراهانش گاهی نظم جلسات را نیز برهم می زد، مناسب نبودن این ساختمان را برای شورای چهارم یادآوری می کرد.

محمد حقانی عضو شورای شهر تهران با تایید این مشکل به مهر می گوید: در ابتدا برای کمبود فضا پیشنهاد شد ساختمان دیوان عدالت اداری که در همسایگی شورا است خریداری شود که با آن مخالفت کردند و اعلام شد این ساختمان به درد شورای شهر نمی خورد.

وی ادامه می دهد: پیشنهاد ساخت ساختمانی مخصوص شورای شهر با طراحی خاص برای شورا در تپه های عباس آباد مطرح شد که این پروژه نیز زمان بر بود.

حقانی به رای زنیهایی که برای استفاده از ساختمان مجلس قدیم انجام شده است اشاره می کند و می گوید: نتیجه این مذاکرات تا به حال منفی بوده است.

حقانی تاکید می کند: شان شورا به ساختمان نیست اما ساختمان شورا باید نماد حضور مردم در صحن اداره شهر و مدیریت شهری باشد. در این ساختمان امکان حضور مردم در جلسات علنی را نداریم و باید به فکر تدارک ساختمانی که برگرفته از معماری ایرانی و اسلامی باشد و مشکلات ساختمان فعلی را هم نداشته باشد باشیم.

غلامرضا انصاری عضو دیگر شورای شهر تهران نیز معتقد است: شورای چهارم باید فضایی مناسبت تر برای برگزاری جلسات علنی خود داشته باشد.

او نیز ساختمان تاریخی مجلس قدیم که در حال حاضر جلسات مجلس خبرگان در آن برگزار می شود را مناسب شورای چهارم می داند و می گوید: ساختمان شورا مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت اما هنوز مشکل کمبود جا پابرجا است.

بيش از ۷ ماه از آغاز كار شوراي چهارم ۳۱ نفره مي گذرد و جلسات علني در همان صحني برگزار مي شود كه شوراي سوم با ۱۵ عضو در آن برگزار ميشد.