به گزارشافکارنیوز،سید امیر محسن ضیائی در نشست رئیس جمهور با مسئولان وزارت بهداشت که همزمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت برگزار شد، اظهار داشت: راهبرد گسترش جغرافیایی آموزش عالی سلامت در عرصه سرزمین به منظور ساماندهی و مدیریت توسعه کیفی موسسات آموزش عالی سلامت، تحلیل و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت، رشته و مقاطع مورد نیاز نظام سلامت تا ۱۴۰۴ و برنامه ارتقاء کیفی آموزش پزشکی چهار بخش طرح تجول نظام آموزش پزشکی است که راهنمای عملیاتی و سند راهبردی هر چهار بخش تهیه شده و فاز اول آنها در حال اجراست.

وی یادآور شد: صرف نظر از برنامه تحول نظام آموزش پزشکی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر آمادگی کامل برای پذیرش فراگیر از پایین‌ترین تا بالاترین رده‌ها از کشورهای منطقه وجود دارد. همچنین، برنامه‌هایی برای اعزام نیروهای تخصصی و فوق تخصصی به منظور ارائه خدمات پیچیده و روزآمد به کشورهای همسایه وجود دارد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت عنوان کرد: برنامه‌هایی نیز برای افزایش ماندگاری نیروی تخصصی در مناطق کمتر برخوردار با همکاری سایر بخش‌های وزارت بهداشت در حال اجراست.

ضیائی خاطرنشان کرد: با علم به اینکه آموزش پزشکی، دستاوردهای زیادی داشته است، توجه دولت به فصل آموزش میتواند در توسعه کشور تأثیر اصلی و جدی داشته باشد.