به گزارشافکارنیوز،محمد حقانی در جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به تغییر کاربری بوستان مادر در منطقه ۵ اظهار داشت: دلایل شهردار منطقه ۵ برای این اقدام قانع کننده نیست و من درخواست توقف عملیات خاکبرداری این پروژه را دارم.

وی اضافه کرد: کل محدوده در سال ۸۷ در طرح جامع و مصوب شورای عالی شهرسازی موقعیت پهنه سبز دارد اما در سال ۸۸ شهرداری منطقه تغییر کاربری محدوده را در تدقیق پهنه های طرح جامع از G۱۱۲ به M۱۱۲(فضای مختلط تجاری، اداری و مسکونی) درخواست می کند.

حقانی تاکید کرد: در سال ۸۹ مکاتباتی بین اداره کل شهرسازی، کمیسیون ماده ۵ و شهرداری منطقه صورت می گیرد نهایتا اداره کل شهرسازی به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ می گوید بر اساس طرح تفصیلی محدوده دارای کاربری سبز است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران توضیح داد: در شهریور ۹۰ شهرداری منطقه آگهی برای فروش این مکان می دهد. دکتر شکیب رییس کمیسیون عمران شورای سوم به شهردار تذکر می دهد که به استناد طرح جامع تغییر کاربری فضای سبز به غیر حق انجام این کار را ندارید بنابراین سرمایه گذار از این طرح خارج شده و کار متوقف می شود.

حقانی توضیح داد: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در نامه ای در سال ۹۰ به دفتر شهردار تهران در جواب تذکر شورا اعلام می کند که شهرداری می تواند پول فروش این زمین را صرف خرید باغات کن کند. اما هیچ درختی از کن خریداری نشده و در نهایت ۷۸ درصد این زمین در کمیسیون ماده ۵ به R۱۲۲ و ۲۲ درصد به M۱۱۱ تغییر کاربری داده شده است.

عضو کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: اتفاقی که افتاده این است که شهرداری، زمینی که قرار بوده پارک عمومی شود را می فروشد و از محل فروش آن به یک بانک در سایر پروژه های شهرداری استفاده می کند. در حالی که پهنه های شهر و به خصوص کاربری فضای سبز پیش بینی شده در طرح تفصیلی تا تامین کاربری های خدماتی طرح تفصیلی جدید کماکان ملاک عمل است.

حقانی تصریح کرد: کمیسیون ماده ۵ نمی تواند قبل از تامین نیازهای پیش بینی شده، فضاهای پیش بینی شده برای خدمات را به کاربری دیگری تغییر دهد.

در این جلسه همچنین علی صابری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اظهار داشت: اگر زمینی طبق اصول خریداری شود به بهانه تبدیل به فضای سبز و شهرداری برای سودآوری این زمین را بفروشد از نظر اصول حقوقی آن افراد هم می تواند از شهرداری شکایت کنند.

وی اضافه کرد: هم شورا شخصیت حقوقی ورود به دعاوی را دارد و هم ما به عنوان شهروند می توانیم در این موضوع دخالت کنیم.

صابری در بخش دیگری از سخنانش از مرکز مطالعات شهرداری تهران برای جمع آوری مجموعه مقررات شهری تشکر کرد و درخواست تکمیل این مجموعه شش جلدی را ارائه داد.