به گزارشافکارنیوز،معصومه آباد در جلسه علنی روز سه‌شنبه در ادامه توضیحات شورایاری‌های منطقه ۳ تهران گفت: به دلیل کمبود نور در این منطقه زورگیری، سرقت و حوادثزیادی در این منطقه می‌افتد. متاسفانه خوابگاه دانشجویی دختران دانشگاه‌الزهرا در این منطقه قرار دارد و تاکنون ۵-۶ گزارش سرقت و زورگیری به شورا گزارش شده است.

وی ادامه داد: با تامین روشنایی می توان از آسیب های اجتماعی جلوگیری کرد و امنیت را به منطقه بازگرداند.

آباد اضافه کرد: به دلیل تاریکی منطقه این محله به محلی برای دفن زباله های ساختمانی تبدیل شده است.

در ادامه این جلسه شورا، دو فوریت پیوستن تهران به مجمع جهانی شهرهای اسلامی به تصویب رسید.