به گزارشافکارنیوز،در ادامه شصت و سومین جلسه علنی از چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران بررسی طرح یک فوریت الزام شهرداری تهران به تملک خانه میراثموسوم به بوشهری ها در خیابان لاله زار واقع در محدوده ۱۲ شهرداری تهران و نامگذاری آن به نام خانه خلیج فارس در دستور کار اعضا قرار گرفت.

براساس این گزارش احمد حکمی پور با اشاره به اینکه در تهران ۹ هزار بنای تاریخی وجود دارد، گفت: ما در تهران بیش از ۹هزار بنای تاریخی داریم که ۳۶۰ بنا از ارزشمندترین آنها احصا شده به همین دلیل باید در تملک این خانه‌ها اولویت بندی را مشخص کرد و همچنین بودجه شهرداری برای آن روشن شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: برخی از این بناها نظیر همین خانه بوشهریها که معین التجار سازنده آن است نیازی به تملک شهرداری نیست و برخی از خیرین بوشهری نیز برای تملک اعلام آمادگی کرده‌اند.

قناعتی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این بحثاظهار داشت: نامگذاری این خانه به نام خلیج فارس ظلمی به خلیج فارس است و میبایست بهتر از اینها خلیج فارس را گرامی داشت و همچنین این قبیل حرفها می‌تواند برای همسایگان این املاک مزاحمت ایجاد کندو همچنین بودجه اضافی را به شهرداری تحمیل کند و همچنین پیشنهاد می‌دهم ابتدا این طرح در کمیسیون تخصصی روی آن کار شود.
دنیا مالی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه جریان بررسی این طرح گفت: باید کلیه املاک ارزشمند، تاریخی وخانه‌های بزرگان را مشخص واولویت بندی کرد و نحوه تملک و حفاظت از آنها را نیز در برنامه پنج ساله مشخص کنیم، در نهایت این طرح با ۱۷ رأی به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

*تغییر نام دانشگاه خوارزمی به دانشگاه معلم


در ادامه جلسه امروز شورای شهر بررسی طرح یک فوریت الزام شهرداری تهران به کمک به بازسازی ومرمت بنای تاریخی دانشگاه خوارزمی و پیشنهاد تغییر نام آن به دانشگاه معلم در دستور کار اعضا قرار گرفت.

اقبال شاکری در خصوص این تغییر نام گفت: تغییرنام مکرر این دانشگاه تنها باعثبرهم خوردن سوابق تحصیلی دانشجویان می‌شود چرا که پیش از این نیز این دانشگاه از نام تربیت معلم به نام خوارزمی یک بار تغییر پیدا کرده است.

وی ادامه داد: به وزارت علوم پیشنهاد میکنم به جای تغییرنام این دانشگاه ، دانشگاه دیگری با نام معلم تاسیس کنند و درحال حاضر نیز دانشگاهی با نام وعنوان فرهنگیان داریم که به نظرم این تغییر نام ضرورتی ندارد ، در نهایت این طرح با ۱۹ رای به تصویب اعضا رسید.