به گزارش افکارنیوز، در حالی که معده انسان حداکثر حدود ۳.۶۲۸ کیلوگرم ظرفیت دارد، خانم مالی شیلر حدود ۵.۴۴۳ کیلوگرم فرنی را در عرض به شکل برق آسا در عرض سه دقیقه خورد تا در این زمینه رکورد تازه ای را به نام خود ثبت کند. این حجم از این غذا بیش از ۱۵۰۰۰ کالری دارد که برای ۷ روز یک انسان کفایت می کند.

در حالی که بعضی از تماشاگران رکورد شکنی خانم شیلر از کار او بسیار متعجب اند، وی می گوید که برای رسیدن به این سرعت در خوردن فرنی بیش از یک سال تمرین کرده است. با این همه، یکی از تماشاگران می گوید: من همه اش در این فکر بودم که او کی و چگونه نفس می کشد.


رکوردشکنی عجیب زن شکمو! (+عکس)


رکوردشکنی عجیب زن شکمو! (+عکس)