به گزارشافکارنیوز،علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم تقدیر از معلمان نمونه شهرستان‌های استان تهران در خصوص پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی گفت: سازمان مدیریت کل مطالبات بازنشستگان فرهنگی را تأمین کرده و این اعتبار به حساب خزانه واریز شده است که خزانه باید آن را به آموزش و پرورش پرداخت کند و امیدواریم به زودی این اتفاق بیافتد.

وی افزود: تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده است و از نظر تأمین اعتبار مطالبات فرهنگیان بازنشسته مشکل خاصی نداریم چرا که تمام اعتبارات لازم توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأمین شده است اما در خصوص اینکه خزانه بخواهد این اعتبار را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد ممکن است کمی با تأخیر مواجه شویم.