به گزارشافکارنیوز،محمد سالاری با اشاره به آسیبهای اجتماعی بسیاری که در خانه های متروک شهر تهران شکل می گیرد گفت: شکایت های بسیاری از شهروندان در خصوص مزاحمتهای خانه های بدون استفاده در محلات به کمیسیون ارسال شده است.

وی ادامه داد: این موضوع درشورا در حال بررسی است و بارها نیز در صحن نسبت به این موضوع تذکراتی داده شده است.

سالاری با اشاره به این که نماینده ای از شورا مسئولیت شناسایی و بررسی اماکن بدون استفاده را برعهده دارد گفت: شورا اقدامات لازم را در جهت ساماندهی این اماکن در دستور کار قرار می دهد حتی در مواردی که مالکین در دسترس نیستند شهرداری از ردیف بودجه هایی که قانونا در اختیارش است هزینه ساماندهی این مکان را پرداخت کند.