به گزارشافکارنیوز،سید جعفر شکری هاشمی در خصوص سرویس‌دهی خط ۳ مترو در بازه زمانی محدود ۹ صبح تا ۳ بعدازظهر اظهار داشت: این رویکرد طبیعی است، چرا که همواره افتتاح خطوط با سرفاصله کم شروع شده تا جزئیات عملکرد مانیتور گردد.

وی با بیان اینکه پس از کسب آگاهی لازم درخصوص وضعیت عملکرد، در طول یک ماه ساعات سرویسدهی این خط نیز همانند سایر خطوط کامل خواهد شد افزود: کاهش سرفاصله حرکت قطارها به ۴ دقیقه از دیگر اقدامات شهرداری تهران است که به تدریج درسال ۹۳ عملی خواهد شد.