به گزارشافکارنیوز،اسماعیل قدیمی اظهار داشت: سیاست‌های مدیریتی رسانه‌ها، به شکل عمومی برای آن‌ها چارچوب‌هایی را مشخص می‌کند و هر رسانه با توجه به نظام حقوقی ایجاد شده منطبق با این چارچوب‌ها فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: این سیاست‌ها مربوط به وضعیت عادی بوده و در همه نظام‌های حقوق رسانه‌ای در سراسر دنیا یکسان است اما هر کشور به طور قطع وضعیت غیرعادی نیز دارد که این اوضاع از جمله زمان جنگ، اغتشاشات و یا نا‌امنی‌های داخلی باعثبروز استثنائات و خروج از قاعده همیشگی می‌شود.

این استاد علوم ارتباطات همچنین گفت: در قانون مطبوعات در سراسر دنیا از آزادی مطبوعات، بیان و عقیده صحبت می‌شود، اما آن‌جا نیز متذکر می‌شوند که در خصوص مواردی مانند بحث‌های امنیتی، جنگ، کودکان و افترا و تهمت محدودیت‌هایی وجود دارد و به ویژه در زمان آشوب و اغتشاشات داخلی سانسور و فیلترینگ توصیه می‌شود.

وی افزود: به طور مثال تجربه نشان داد که در جنگ ویتنام که آمریکا درگیر آن بود طبق قوانین مطبوعات آن زمان، اجازه فعالیت به رسانه‌ها و روزنامه‌ها داده شد و نتیجه آن وقوع شورش‌های وسیع، بحرانی‌تر شدن اوضاع و عقب نشینی آمریکا از جنگ بود. لذا در زمان جنگ عراق آمریکا تمام روزنامه‌ها را سانسور کرد و به تمام خبرنگاران اخطار داد که اگر خلاف مشی نظامی آمریکا در این جنگ اخبار را منعکس کنند، با مجازات روبه‌رو خواهند شد؛ لذا از آن زمان این رویه به یک جریان عمومی در اکثر کشورها تبدیل شد.

قدیمی در پایان گفت: در خصوص وضعیت فیلترینگ مطبوعات و رسانههای کشورمان نیز دو رویکرد میتواند وجود داشته باشد؛ یک رویکرد واقعگرایانه و دیگری رویکرد تبلیغاتی خصمانه؛ متأسفانه کشورهای غربی به واقعیتهای ایران با رویکرد تبلیغات سیاه نگاه میکنند؛ وگرنه هر انسان منصفی با بررسی رسانههای ایران میتواند از آزادی بیان آن مطلع شود اما در صورت نگاه با تبلیغ سیاه نباید از قضاوتها تعجب کرد.