به گزارشافکارنیوز،سرگرد مصطفی نوروزی، رئیس پلیس فتا استان مرکزی گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان ساوجی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی این شهروند موضوع در دستورکار پلیس فتا شهرستان ساوه قرار گرفت و تحقیقات توسط کارشناسان وکارآگاهان آن پلیس برای شناسایی متهم آغاز شد.

وی افزود: درابتدا کارشناسان پلیس فتا ساوه از شاکی درباره موضوع تحقیق کرده و وی عنوان داشت طی بررسی حساب بانکی خود متوجه برداشت مبالغی از حسابش شده و تقاضای رسیدگی دارد.

نوروزی بیان داشت: کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان ساوه پس از اقدامات فنی و مستندات بدست آمده و انجام تحقیقات نامحسوس کارآگاهی متهم را که اهل و ساکن شهرستان ساوه بود، شناسایی کردند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی اضافه کرد: برابر کسب مجوز از مقام قضایی متهم دستگیر شد که در بازجویی اولیه سعی در گمراه نمودن ماموران را داشت و از موضوع اظهار بی اطلاعی می کرد و منکر هرگونه برداشت از حساب شاکی شد ولی پس از روبرو شدن با مستندات و ادله که کارشناسان این پلیس تهیه کرده بودند لب به اعتراف گشود و اقرار کرد زمانی که همکار شاکی بوده از طریق مختلف اطلاعات حساب وی را بدست آورده و با سوء استفاده از اطلاعات شخصی و محرمانه کارت، طی چندین مرحله اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب وی کرده است.

نوروزی گفت: در نهایت متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و تحویل شد.

وی به عموم شهروندان و کاربران هشدار داد: جهت جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی از نگهداری رمز کارت به همراه کارت خودداری کنند. همچنین بجای یادداشت نمودن رمز کارت اعتباری سعی کنند رمز کارت خود را به حافظه بسپارند.