به گزارشافکارنیوز،بر اساس نامه چندی پیش یک مقام مسئول به مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری، وی درخواست کرده بود نظر رسمی و حقوقی این مسئولان درباره امکان دریافت خون از نوجوانانی که به سن ۱۶ سال رسیدهاند، اعلام شود که در پاسخ به نامه وی اعلام شده است که با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، برای انجام امور غیرمالی، رسیدن به سن بلوغ کفایت میکند و با توجه به اینکه اهدای خون امری غیرمالی محسوب میشود، لذا خونگیری از افراد رده سنی ۱۶ سال تمام فاقد ایراد است.