به گزارشافکارنیوز،محمدعلی عفتی داریانی با بیان اینکه براساس مصوبه شورای عالی کار و ابلاغ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه افزایش حقوق کارگران به تمامی واحدهای شهرداری ابلاغ شده است، گفت: در این زمینه احکام مربوط به افزایش حقوق ها در سال ۹۳ صادر شده است.

وی ادامه داد: در مورد اعمال افزایش حقوق کارگران شهرداری این موضوع در دو زمان انجام می‌شود، برخی از سازمان‌هایی که احکام افزایش حقوق را صادر کرده‌اند توانسته‌اند افزایش حقوق‌ها را در فروردین ماه اعمال کنند اما بخش دیگری از سازمان‌ها در اردیبهشت ماه حقوق کارگران خود را افزایش خواهند داد و به طور کلی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری افزایش ۲۲.۵ درصدی حقوق تمامی کارگران شهرداری اعمال خواهد شد.

به گفته معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران ۱۷هزار کارگر تحت پوشش این نهاد قرار دارند که آنها تا پایان اردیبهشت ماه افزایش حقوق مربوط به سال جاری را در فیشهای حقوقی خود خواهند دید.