به گزارشافکارنیوز،علیرضا نیکویی اظهار داشت: روزنامه قانون توقیف نشده است و فقط دادستان تهران نسبت به این روزنامه اعلام جرم کرده است.

رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه قانون با بیان اینکه تا این لحظه مطلبی تحت عنوان توقیف این روزنامه از سوی دادستانی عنوان نشده است، افزود: اعلام جرم دادستان به دلیل انعکاس مطلبی از محمد رویانیان در این روزنامه بوده است.

این در حالی است که با کسب اطلاع از منابع خبری پیش از این اعلام کرده بود دادستان عمومی و انقلاب تهران دستور توقیف روزنامه قانون را صادر کرده و با حکم جعفری دولت آبادی روزنامه قانون توقیف شده است.