به گزارشافکارنیوز،مرضیه وحید دستجردی، وزیر اسبق بهداشت و مشاور ریاست قوه قضائیه و رئیس مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت قوه قضائیه، طی نامه ای به ریاست قوه قضائیه عنوان کرد: ورود به موقع و حکیمانه حضرتعالی به موضع ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در رسیدگی به جرایم پزشکی و گشایش نوآورانه مسیری صحیح برای بهره مندی از بستر قانونی موجود، موجب ایجاد آرامش و امنیت خاطر جامعه پزشکی و تقویت امید واعتماد به نفس پزشکان برای ارائه خدمات شایسته به بیماران و دردمندان گردید.

متن نامه وزیر اسبق بهداشت به ریاست قوه قضائیه به شرح ذیل است:

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و تحیات
ورود به موقع و حکیمانه حضرتعالی به موضع ضرورت استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در رسیدگی به جرایم پزشکی و گشایش نوآورانه مسیری صحیح برای بهره مندی از بستر قانونی موجود، موجب ایجاد آرامش و امنیت خاطر جامعه پزشکی و تقویت امید واعتماد به نفس پزشکان برای ارائه خدمات شایسته به بیماران و دردمندان گردید.

اینجانب و شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت قوه قضائیه که کار کارشناسی چند ماهه آن در این چالش بزرگ امور پزشکی به دستور جنابعالی صورت گرفت و در نهایت حاصل آن، مورد عنایت حضرتعالی واقع شد. بر خود واجب می‌دانیم مراتب قدردانی و تشکر ویژه خویش را از این اقدام حکیمانه اعلام کنیم.

وحید دستجردی

مشاور ریاست قوه قضائیه و رئیس مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت قوه