به گزارشافکارنیوز،فرهاد اقطار معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: یکی از طرح های سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۳ آموزشهای بلوغ در نوجوانان است.

وی ادامه داد: درپی آن هستیم تا با آموزش و پرورش تفاهم نامه ای در این خصوص امضاء نماییم تا بتوانیم این طرح را در مدارس اجرایی کنیم.

اقطار افزود: در نظر داریم طرح آموزشهای بلوغ در نوجوانان را با همکاری شهرداری در اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان با تهیه بسته های آموزشی به خانواده ها و نوجوانان اجرایی نماییم.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در فرهنگسراها، محلات و .... با همکاری تیم های اجتماع محور محقق خواهد شد و می تواند تاثیر بسزایی در آگاه سازی والدین و نوجوانان داشته و در کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از این امر موثر شود.