به گزارشافکارنیوز،سیدمحمد آقامیر، مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تهران به مذاکرات سازمان ورزشی شهرداری تهران با معاونت خدمات شهری در خصوص پخش مسابقات فوتبال از تلویزیون‌های شهری اشاره کرد و اظهار داشت: این موضوع هم اکنون به عنوان یک طرح پیشنهادی مطرح بوده است و پس از قطعیت اجرا خواهد شد.

وی با بیان این که تایید قالیباف شهردار تهران لازمه اجرای این طرح است، افزود: در صورت اجرا نیز اولویت با پخش مسابقات تیم ملی کشورمان خواهد بود.

آقامیر با تاکید براینکه پخش مسابقات از تلویزیونهای شهری تجمع بخش وسیعی از شهروندان را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: هماهنگی با نیروی انتظامی و نیز پرسنل راهور جهت نظم بخشیدن به جمعیت و رفع ترافیک احتمالی در محدوده تلویزیونهای شهری بخش دیگری از فرایند اجرای این طرح است.

مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تهران خاطر نشان کرد: در صورت عدم تایید نیز بخش مسابقات از برج میلاد و نیز مجموعه ورزشی قمر بنیهاشم منطقه ۲۰ حتمی خواهد بود.