به گزارشافکارنیوز،دکتر محمد مهدی گویا در واکنش به انتشار برخی از اخبار به نقل از سازمان جهانی بهداشت مبنی بر وضعیت اضطراری بین المللی فلج اطفال گفت: با برنامه ریزیها و هماهنگی های صورت گرفته با دانشگاههای علوم پزشکی آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، اهواز، آبادان و دزفول در پایان اردیبهشت ماه ۹۳ عملیات واکسیناسیون فلج اطفال در دو نوبت و به فاصله یک ماه انجام می شود.

وی با اشاره به این که ایران در همسایگی دو کشور آلوده به این ویروس قرار دارد گفت: ایران به جهت همسایگی با این دو کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل در حال حاضر با حساسیت ویژه ای بیماری را رد یابی کرده و بطور مرتب عملیات واکسیناسیون را به ویژه در مناطق مرزی کشور اجرا می کند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت یادآور شد: عملیات واکسیناسیون کودکان زیر ۱۵ سال نیز چندی پیش به محض مشاهده یک مورد بیماری در کشور همسایه عراق در مرزهای شرق کشور نیز به اجرا در آمد.

وی در ادامه افزود: سه کشور نیجریه، پاکستان و افغانستان در دنیا بطور بومی آلوده به این ویروس هستند و این بیماری را به کشورهای دیگر انتقال می دهند و طی ۵ ماه گذشته این ویروس را به ۱۰ کشور دنیا انتقال داده اند.

گویا علت اعلام وضعیت اضطراری از سوی سازمان جهانی بهداشت را به دلیل انتقال این ویروس در فصل غیر معمول و تعداد کشورهای آلوده شده ذکر کرد و گفت: برای جلوگیری از انتشار مجدد فلج اطفال در دنیا و ریشه کن ماندن این بیماری به یک اقدام هماهنگ و گسترده در سطح بین المللی نیاز است.

وي افزود: در حال حاضر اين ويروس در كشورهاي نيجريه، پاكستان، افغانستان، سوريه، عراق، كامرون، گينه، اتيوپي و اسرائيل مشاهده شده است.