به گزارشافکارنیوز،منصور خلیلی‌عراقی رئیس شورای منتخبین اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران پس از پایان جلسه امروز پنجشنبه این شورا در جمع خبرنگاران گفت: این جلسه پیرو جلسه دوشنبه برگزار شد و ۶ گزینه‌ای که در آن جلسه مطرح شدند، به ارائه برنامه‌های خود پرداختند.

وی با اشاره به اینکه جو بسیار خوب و دوستانه‌ای بر جلسه حاکم بود، یادآور شد: جو دوستانه این جلسه به شکلی بود که یک نفر از اعضا به نفع بقیه کنار کشید و ۲ عضو دیگر نیز همدیگر را تبلیغ می‌کردند.

رئیس شورای منتخبین اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اصل این جلسه، جلسه استمزاجی(مشورتی) بود، گفت: اصل تصمیم‌گیری در این زمینه با وزیر علوم است زیرا حق و مسئولیت وی در این زمینه وجود دارد اما نحوه استمزاج و مشورت به این شکل بود.

خلیلی‌عراقی ادامه داد: در نهایت رأی‌گیری و نظرخواهی از ۵۱ عضو صورت گرفت و هیچ‌کدام از اعضا از نتیجه آن اطلاع ندارند. رأی‌گیری به شکل محرمانه انجام شد و نظرات به دست آمده به شکل مخفیانه به وزیر علوم ارائه می‌شود.

وی در خصوص اسم عضوی که کناره‌گیری کرده است، گفت: بنده نام کسی را نمی‌برم.

رئیس شورای منتخبین اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران همچنین در پاسخ به سوالی درباره زمان ارائه نظرات به دست آمده به وزیر علوم گفت: همین امروز نظرات به دست آمده به وزیر علوم ارائه میشود.