گروه اجتماعی

- رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، از تصویب بودجه سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران خبرداد و گفت: بر اساس جمع بندی انجام شده در کمیسیون بودجه، شرکت بهره برداری مترو بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان کمبود دارد؛ سازمان آتش نشانی نیز به کمک ۳۶ میلیارد تومانی و سازمان عمران مناطق هم به حدود رقم ۱۰ میلیارد تومان کمک نیاز دارند.

به گزارشافکار نیوز، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در خصوص لایحه بودجه سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران گفت: در شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران بودجه سازمان ها و شرکت های شهرداری در بخش درآمدها با مبلغ ۳ هزار و ۸۸۱ میلیارد تومان و در بخش هزینه ها و سایر مصارف با رقم ۴ هزار و ۳۰۷ میلیارد تومان به تصویب رسید.

دبیر با اشاره به اینکه درآمدها و هزینه های اغلب شرکت ها و سازمان های شهرداری برابر هستند توضیح داد: تنها در سه بخش، درآمد شرکت یا سازمان برای هزینه ها کافی نیست. بر اساس جمع بندی انجام شده در کمیسیون بودجه، شرکت بهره برداری مترو بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان کمبود دارد؛ سازمان آتش نشانی نیز به کمک ۳۶ میلیارد تومانی و سازمان عمران مناطق هم به حدود رقم ۱۰ میلیارد تومان کمک نیاز دارند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: این بودجه برای ۲۱ سازمان و ۱۸ شرکت وابسته به شهرداری تهران تعیین شده و شهرداری موظف است بودجه این سازمان ها و شرکت ها را تا پایان اردیبهشت ماه ابلاغ کند و سازمان و شرکت ها باید کلیه فعالیت های خود را در این چهارچوب به انجام برسانند.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون برنامه و بودجه امسال وحدت رویه را در شرکت ها و سازمان ها رعایت کرده و به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش حقوق را پیش بینی کرده است؛ گفت: شورای شهر بر اساس این مصوبه به شهرداری اجازه می دهد کمبودهای بودجه سازمان آتش نشانی، سازمان عمران مناطق و شرکت بهره برداری مترو را از محل جابه جایی ردیف های مصوب بودجه عمومی شهرداری تهران تامین نموده و در اصلاحیه بودجه سال ۹۳ برای تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین از تصویب لایحه ای دیگری مبنی بر «اجازه گسترش فعالیت سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت های سودآور بخش خصوصی توسط سازمان بازنشستگی شهرداری تهران» خبر داد و گفت: شورای شهر در حمایت از بازنشستگان شهرداری تهران، به سازمان بازنشستگی اجازه داد سهام شرکت های سودآور شهرداری را خریداری کرده و شرکت پشتیبانی مادر(هلدینگ) را تاسیس کند.

علیرضا دبیر در خصوص ضرورت تصویب این لایحه گفت: سازمان های مربوط به بازنشستگی در کشور، با درآمدزایی بیشتر خدمات بهتری را به بازنشستگان شان ارائه می دهند اما سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، به دلیل مصوبه سال ۸۷ شورا مبنی بر داشتن محدودیت برای تاسیس شرکت جدید؛ تاکنون نمی توانست در بخش های سودآور سرمایه گذاری کند.

وی افزود: با این مصوبه به این سازمان اجازه داده شد با تاسیس شرکت هلدینگ وضع معیشت بازنشستگان شهرداری تهران را بهبود دهد به گونه ای که تا ۱۰ سال دیگر کمک های شهرداری به تدریج به این سازمان قطع شود و بازنشستگان نیز از امکانات بهتری برخوردار شوند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه بودجه کمکی شهرداری به این سازمان در سال جاری ۱۱۰ میلیارد تومان است؛ اظهار داشت: با وجود اینکه شورا به این سازمان اجازه تاسیس شرکت پشتیبانی مادر را داد اما سازمان بازنشستگی باید در چهارچوب قانون برای مشارکت در پروژه های شهرداری، در مناقصات شهرداری شرکت کند.