به گزارشافکارنیوز،مصطفی فروتن، روانشناس و محقق علوم رفتاری گفت: امروزه تعداد افرادی که از زندگی خود ابراز نارضایتی می‌کنند افزایش یافته ونسبت به گذشته بیشتر شاهد نزاع و مشاجرات و حتی قتل‌های خانوادگی هستیم.

فروتن، گفت: مهمترین دلیل همسرآزاری نداشتن تعریف اصولی و کاربردی از زندگی مشترک است.

به گفته وی همسرآزاری درگیری و خشونت کلامی و فیزیکی است که از دلایل عمده‌ی آن می‌توان به ازدواج‌های غیراصولی، نوع آشناهایی که خواستگاه درستی ندارند، ‌ ازدواج‌های بدون کارشناسی و مشاوره، توقعات نابه جا و تداخل فرهنگی و اختلاف سنی نامناسب اشاره کرد.

وی، به دلایل دیگر همسر‌آزاری اینطور اشاره کرد: نارضایتی جنسی که باعثتأثیر منفی بر رفتار طرفین می‌شود.

اعتیاد به مواد مخدر و محرک که ایجاد هیجان کاذب می‌کند و مشکلات اقتصادی که تأثیر مستقیمی بر رفتار طرفین دارد.

وی با بیان اینکه افزایش خشونت علیه همسران از نوع روانی‌ است، عنوان کرد: زن و شوهر با تفسیر نگرش‌ها نسبت به مشکلات زندگی می‌توانند اینگونه‌ آزارها را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.

وی در پایان تأکید کرد: همسرآزاری فقدان مهارت است نه بیماری در نتیجه آموزشهای مهارت زندگی باید در تار و پود زندگی افراد قرار گیرد.