به گزارشافکارنیوز،اقبال شاکری درخصوص توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: برای امسال شهرداری سهم مالی خود را تامین کرده است. در واقع حدود ۶۰ درصد از بودجه شهرداری تهران برای سال جاری به ماموریتهای حمل و نقل اختصاص پیدا کرده که این میزان اعتبار سهم خوبی است و نشان می دهد که حمل و نقل بزرگترین معضل پایتخت است.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: از طرفی ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه شهرداری در سال ۹۳ به بخش توسعه مترو در نظر گرفته شده که بخش عمده ای از آن برای توسعه و قسمتی هم برای بازسازی و نوسازی حمل و نقل اختصاص پیدا می کند.

وی درمورد راهکارهای ارائه شده برای توسعه حمل و نقل عمومی و در نهایت کاهش آلودگی هوا تصریح کرد: با تصویب شورای شهر قرار شد نصب فیلتر جذب آلاینده در ناوگان دیزلی شهر در دستور کار قرار گرفته است تا شهرداری را در نصب کاتالیستهای تصفیه کننده بر روی اتوبوسها الزام کنیم.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: بر این اساس جایگزینی خودروهای برقی با سوخت فسیلی یکی از طرح هایی است که مصوب شورای شهر است و شهرداری باید امسال طرح آن را ارائه کند.

شاکری خاطرنشان کرد: همچنین استفاده از روش های انرژی تجدید پذیر در بحثساختمان ها را می توان یکی از موضوعاتی عنوان کرد که باید انجام شود.

به گفته مسئولان حمل و نقل در شهرداری تهران، ورود خودروهای هیبریدی به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت و نصب فیلتر بر روی سیستمهای دیزلی یکی از اولویت های سال ۹۳ است که به صورت پایلوت این طرح بر روی ۲۰۰ دستگاه اتوبوس اجرایی خواهد شد و قرار است هزینه آن از محل صرفه جوییها تامین شود.