نسرین تهرانی، رئیس مركز سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت ایران می گوید كه برخی از زوجهای جوان این كشور، ترجیح می دهند به جای طلاق گرفتن، از هم جدا زندگی كنند.

به گزارش فارس، خانم تهرانی روز یکشنبه ۱۵ خرداد(دوم زوئن) گفته است که " در حال حاضر، در میان افراد تحصیل کرده جدایی بیشتر از طلاق دیده می شود و این افراد زندگی خود را به این گونه اداره می کنند که فقط ظاهر را حفظ می کنند ولی هر کس برای خود زندگی می کند. "

به گفته این مقام وزارت بهداشت ایران، هزینه های جدایی و آسیب هایی که از این طریق به خانواده و کودکان وارد می شود، در مواردی حتی بدتر از جاری شدن طلاق میان زوجین است.

تهرانی، نگاه اخلاقی و سنتی نسبت به مساله طلاق و نبود حمایت های اجتماعی و اقتصادی از زنان و مردان طلاق گرفته را، علت روی آوردن زوج های جوان به جدا زندگی كردن ارزیابی كرده و گفته است كه این پدیده بیشتر در میان زوج های تحصیلكرده ایرانی رواج یافته است.