به گزارشافکارنیوز،محمدصادق افراسیابی اظهار داشت: در پیمایشی که به وسیله ۹ هزار پرسشنامه در فضای اینترنت و در طول دو ماه در تمام ساعات شبانه‌روز برای اعضای شبکه‌های اجتماعی ارسال شد، بعد از جمع آوری پرسشنامه ۶۰۰ نفر همکاری کردند و از بین آنها ۴۵۰ پرسشنامه تکمیل شد که برخی از آنها ناقص بود و پرسشنامه ۳۸۰ نفر برای بررسی نهایی انتخاب شد.

وی ادامه داد‌: براساس نتایج حاصله، شاخص‌های مرتبط در رابطه با عضویت در شبکه‌های اجتماعی و تغییر جایگاه فعالیت افراد به طور مثال انجام ندادن تکالیف درسی، کاهش مطالعه، افزایش حضور در فضای مجازی و عدم ارتباط با افراد خانواده بررسی شد. همچنین، نتایج نشان داد سبک زندگی مجازی و عضویت در شبکه‌های اجتماعی بر نحوه آرایش پروفایل، نحوه انتشار تصاویر و سبک بیان افراد تاثیر دارد.

افراسیابی در رابطه با شاخص‌های مؤثر بر سبک ازدواج و دوست‌یابی نیز، افزود: در این خصوص نیز شبکه‌های اجتماعی تاثیراتی از جمله تغییر سبک ازدواج، از بین رفتن قبح ارتباط با جنس مخالف، دوستی‌ها و رواج ازدواج اینترنتی دارند تا جایی که درصد قابل توجهی از افراد اذعان کردند که به دنبال یافتن شریکی از جنس مخالف در فضای مجازی هستند.

وی خاطرنشان کرد: نتایج همچنین از انگیزه مردان برای عضویت در شبکههای اجتماعی به صورت سرگرمی، مشارکت در بحثهای گروهی، ابراز عقیده، آشنایی با دوستان جدید، برقراری ارتباط با جنس مخالف و دعوت دیگران برای عضویت حکایت میکرد؛ در مورد زنان نیز سرگرمی، کسب درآمد، طرح مباحث شغلی و حرفهای، مشارکت در بحثهای گروهی، ابزار عقیده، کسب اطلاعات و دانش در مورد موضوعات مختلف و کسب اخبار جدید مطرح شده است که در نهایت ۵۰ درصد از زنان و ۴۴ درصد از مردان گفتهاند که به اهداف خود رسیدند.