رستمعلی با بیان این که غرق شدگان همه غیر بومی بوده اند افزود : ۷ نفر از آنان در عباس آباد تنکابن ، ۴ نفر در نور ، یک نفر در بابلسر و یک نفر در تنکابن خارج از طرح دریا به علت آشنا نبودن به فن شنا فوت شدند .

به گزارش واحد مرکزی خبر،وی با اشاره به اینکه در این مدت ۴۵۰ نفر هم از غرق شدن نجات پیدا کرده اند گفت : جوان ۲۱ ساله ای به علت آشنا نبودن به فن شنا دیروز در رودخانه دزده روستای درویشان نکا غرق شد و جسد وی هنوز پیدا نشده است .