اسب مسابقه تا زمانی که برنده می شود قند می خورد اما اگر پایش بشکند… در جریان مسابقات سوارکاری یکی از استان های کشور پس از آنکه پای اسب شکست، به طرز دلخراشی جان خود را از دست داد.

کد خبر: 333330