به گزارش افکارنیوز، سیدتقی نوربخش، اظهار داشت: براساس این تصمیم، از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۹۳ تمام مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال ۱۳۹۲ برقرار شده‌اند، به میزان ۲۵ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۳۹۲ افزایش یافت.

وی با اشاره به اعمال افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از فروردین سال جاری اظهار داشت: در مورد سایر سطوح مستمری‌بگیران نیز افزایش ۲۰ درصدی حقوق به صورت علی‌الحساب اعمال شده بود که با این مصوبه از فروردین‌ماه سال جاری افزایش ۲۵ درصدی برای این گروه از مستمری‌بگیران اعمال می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: مابه‌التفاوت ۵ درصدی افزایش مستمری‌های مشمولین این مصوبه از خرداد به مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود.

نوربخش تاکید کرد: این افزایش در رابطه با مستمریهای فروردین و اردیبهشت نیز اعمال میشود.