زني با حضور در دادگاه خانواده درخواست طلاق خود را به ارائه كرد و گفت: چند سال پيش وقتي خانوادهي همسرم به خواستگاري من آمدند بعد از تحقيقات لازم از طرف خانوادهي من و اصرارهاي بي از حد خواهرهاي همسرم، اين خواستگاري به ازدواج ختم شد. خواهرهاي همسرم بيش از حد مهربان بودند و من بيشترين محبتها را به جاي اينكه از جانب شوهرم دريافت كنم از سوي خواهرانش دريافت ميكردم.

به گزارش ایسنا، این زن جوان ادامه داد‌: خواهرهای همسرم به قدری با من مهربان و خوش‌رفتار بودند که گاهی اوقات فراموش می‌کردم از جانب همسرم دچار کمبود محبت هستم. با این تفاسیر باز هم شکایتی نمی‌کردم و رفتارهای همسرم را نادیده می‌گرفتم به امید آنکه اخلاقش تغییر کند اما بعد از گذشت چند سال از زندگی مشترک‌مان همسرم دلیل بی‌علاقه‌اش به من را بازگو کرد.

وی با ناراحتی اظهارکرد: ‌همسرم به اجبار و اصرار خواهرانش با من ازدواج کرده، زیرا به اعتقاد آنها فردی مناسب‌تر از من برای برادرشان وجود نداشت درحالی همسرم در دوران مجردی به فرد دیگری علاقه داشته است و به اعتقاد همسرم این ازدواج از اصل و اساس اشتباه بوده است.

وی خاطر نشان کرد: ‌در این چند سال اخیر، من و همسرم همانند دو غریبه با یکدیگر رفتار می‌کردیم حتی بارها اصرار من برای داشتن فرزند بی‌فایده بوده است. زمانی که به همسرم اعتراض می‌کردم خیلی راحت نسبت به من ابراز بی‌علاقگی می‌کرد.
قاضي جلسه بعد از شنيدن اظهارات زن جوان و عدم حضور مرد در دادگاه، حكمي صادر نكرد و بررسي بيشتر اين پرنده را به آينده موكول كرد.