آقاي نابينايي در ميدان تجريش اقدام به تكديگر ميكند. بر اساس تحقيقات به دست آمده اين فرد وضع مالي خوبي داشته و خانهاي در ولنجك دارد.

به گزارش فارس؛ روز گذشته که مأموران می‌خواستند این فرد را دستگیر کنند مردم از روی ترحم جلوی این کار را گرفتند.

به گفته يكي از مسئولان، امروز به تمامي سرشيفتهاي گشت اعلام شده است كه اين فرد را جمعآوري و به مراكز نگهداري منتقل كنند.