ديل پرايس دراينباره به رسانههاي رسمي آمريكا خاطرنشان كرد: من براي آنكه پسرم را كه به نوعي ترس مزمن از مدرسه و تحصيل مبتلاست به مدرسه بفرستم هر روز يك لباس عجيب به تن مي كنم؛ پوشيدن اين لباسهاي عجيب كه مردم در شب هالووين به تن ميكنند او را براي رفتن به مدرسه ترغيب ميكند.

به گزارش ایسنا، این پدر از خود‌گذشته در ادامه به روزنامه دیلی‌میل یادآور شد: من یکصد و ۷۰ لباس عجیب دارم و تاکنون هم لباس‌هایی چون دلقک، پری دریایی، عروس و دزد دریایی را به تن کرده‌ام، هر صبح و با رسیدن اتوبوس مدرسه من با لباسی جدید در کنار در منزل ظاهر می‌شود و پسرم را بدرقه می‌کنم.

«رایان پرایس» پسر این مرد نیز دراین‌باره عنوان کرد: اولین‌بار که قرار بود سال دوم دبیرستان را آغاز کنم پدرم با پوشیدن لباس عجیب مرا غافلگیر کرد. در ابتدا خجالت کشیدم، اما هنگامی که شور و اشتیاق هم‌کلاسی‌هایم که از اتوبوس مدرسه او را نگاه می‌کردند، مشاهده کردم به این روند عادت کردم. پدرم برای ترغیب من به ادامه تحصیل این لباس‌ها را می‌پوشد.