این همان هواپیمایی است که خلبان آن با مهارت بعد از آتش گرفتن موتورها ، هواپیما را سالم روی رودخانه هادسون نیویورک فرود آورد و جان بسیاری را نجات داد. حالا ایرباس A۳۲۰ برای نمایش در موزه هوایی کارولینای شمالی آماده شده است و به محل نمایشگاه برده میشود. برای حمل این هواپیما کامیون مخصوصی تهیه شد و خیابانها را نیز پلیس بست