به گزارش رحماء به نقل از پايگاه اطلاعرسانی saphirnews، روز درهای گشوده كليساها برای مسلمانان و يهوديان آمريكا به همت سازمان ائتلاف بين اديان و سازمان Human Rights First با هدف ارتقای فرهنگ گفتوگو و ايجاد زمينه مناسب برای آشنايی پيروان اديان آسمانی برگزار میشود.

مبارزه با اسلام‌هراسی و معرفی کتاب آسمانی مسلمانان از طریق قرائت قرآن کریم توسط قاریان برجسته و نیز مقابله با طرح‌های ضداسلامی از جمله اهداف مهم برگزاری روز درهای گشوده کلیساهای آمریکا به شمار می‌رود.

همچنين برگزاركنندگان روز درهای گشوده كليساها، تصميم دارند برنامهای را نيز با عنوان روز درهای گشوده مساجد ترتيب دهند و در طی اين روز، شهروندان زن و مرد مسيحی و يهودی را به ديدار از مساجد دعوت كنند.