مقایسه کردن صفات و خصوصیات شخصیتی و اجتماعی زوجها با زوجهای دیگر چه لطماتی مشکلی ایجاد می کند؟

به گزارش برنا، " پریسا گلکاریان " روان‌شناس و کارشناس ارشد مشاوره خانواده: چند گزینه در زندگی مشترک وجود دارد که از آن‌ها تعبیر به قطع‌کننده ارتباط یاد می‌کنیم. این گزینه‌ها شامل قضاوت کردن، متهم کردن و مقایسه کردن می‌شود.

مثلا، وقتی زنی از همسرش چیزی را طلب می‌کند و او را با شخص دیگری که مطابق با آن خواسته‌اش است مقایسه می‌کند، در درون طرف مقابل حس بدی به وجود می‌آید. این حس بد حاصل از مقایسه، به گونه‌ای است که حس خشم را در دل فرد به وجود می‌آورد و بعد از خشم، حس حسادت در طرف مقابل ایجاد می‌شود و زمانی که احساس حسادت و خشم با هم آمیخته می‌شود، احساس یأس، ناامیدی، بی‌تفاوتی و گوشه‌گیری پدیدار می‌شود.

بارها و بارها اتفاق افتاده زمانی که شخصی را با شخص دیگری مقایسه می‌کنیم، حالت مقاومت در درون فرد مقایسه شده، ایجاد می‌شود و فقط به دفاع کردن از خود می‌پردازد.

مقایسه، تاثیر مخربی روی اشخاص می‌گذارد؛ در سیستم‌های روان‌شناسی کاملاً محرز شده که انسان‌های حسود حاصل مقایسه شدن با دیگری هستند.

به هیچ وجه، نباید مقایسه‌ای بین زوج‌ها صورت بگیرد و اصلا حد و اندازه‌ای هم ندارد؛ چرا که منجر به از هم پاشیده شدن زندگی زناشویی خواهد شد.