زمین لرزه ای به بزرگی ۳ و ۹ دهم در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر حوالی فارغان در حوالی هرمزگان را تکان داد.


به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان دقیق وقوع این زلزله ساعت۵ و ۵۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه بوده است .